VID spots

Opplevelser på ulike campus spots lar studenter, ansatte og gjester på VID høgskole i Bergen og Stavanger få oppleve VID gjennom tekst, bilder og gjenstander som bygger bro mellom fortid, nåtid og fremtid.

En VID spot er en installasjon som kan bestå av et monter med en museumsgjenstand og en skjerm som forteller en historie, men den kan også være en 3D-viewer, skulptur eller til og med en lyddusj, eller grafisk tidslinje. VID spotene formidler umiddelbare opplevelser, men ved hjelp av QR-koder kan man fordype seg i de ulike temaene som VID spotene retter søkelyset på.

Arbeidet med VID spots ble gjort i samarbeid med egen redaksjonsgruppe på Haraldsplass og Betanien (Bergen), og Kampen (Stavanger), med bilder, tekst og gjenstander fra bl.a Misjons- og diakoniarkivet.

Exhibition Identity

  • Art Direction: SAK design
  • Graphic design: SAK design
  • Archive material: Silje Dragsund Aase
  • Client: VID