Et hav av penger

Den nye norske seddelserien har allerede fått stor internasjonal oppmerksomhet. Åtte
deltakere ble etter en prekvalifisering valgt ut til å levere forslag i finalerunden. Her kan man se de ulike forslagene.

valgtmotiv

Hvor i all verden?

SAK DESIGN har kontoret sitt på Obrestad fyr i uke 37. Stedet ligger på Nord-Jæren og er en perle.

Simon

obrestad_fyrobrestadfyr_1 obrestadfyr_3