🌍 «Miljø og bærekraft»

VID spot på VID høgskole i Bergen. Takk til IVAR Gjenvinningsstasjon på Forus for hjelp med innhenting og sortering av søppel. Displayet på veggen viser verdens klimaendringer, time for time.

FNs Bærekraftsmål 12:
Ansvarlig forbruk og produksjon.
Vårt forbruk som enkeltindivider og samfunn er ikke
bærekraftig. For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må vi endre forbruk og produksion. Det handler om å giøre mer med mindre ressurser. På sikt vil dette begrense klimaendringene og føre til økonomisk vekst.