Et hav av penger

Den nye norske seddelserien har allerede fått stor internasjonal oppmerksomhet. Åtte
deltakere ble etter en prekvalifisering valgt ut til å levere forslag i finalerunden. Her kan man se de ulike forslagene.

valgtmotiv