Foto og journalistikk

Utgave av franske Libération uten bilder.

journalism